فرستنده VLF

امواج VLF در محدوده فرکانسی 10 تا 30 کیلو هرتز دارای ویژگی های جالبی می‌باشند.این امواج دارای قابلیت نفوذ بالایی به سطوح زیر زمینی و نیز داخل آب دریاها هستند و از همین رو برای ارتباط یک طرفه با زیردریایی ها از این امواج استفاده می‌شود. ارتباط به این دلیل یک طرفه است که به…