مولتی کوپلر باند HF به منظور اتصال بدون افت یک آنتن به دو یا چند گیرنده استفاده می‌گردد. در واقع مولتی کوپلر یک مقسم توان اکتیو کم نویز می‌باشد.

دریافت ویدئو

عنوان مربوط به این مورد تست

HF antenna multi-coupler

مولتی کوپلر باند اچ اف با فرکانس کاری 2 تا 30 مگاهرتز

عنوان مربوط به این مورد تست

توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت توضیحات در مورد این قسمت