تلکام 24

درباره ما
مکان شما:

درباره ما

گروه مهندسی تلکام 24 با هدف طراحی سیستم های مخابراتی، سیستم های الکترونیک قدرت و همچنین ارائه مشاوره در زمینه طراحی و ساخت سیستم های مهندسی برق در سال 1390 تشکیل شد.

  • دقت در طراحی
  • تسلط بر شبیه سازی
  • دقت در ساخت
  • خبره در صنعتی سازی
  • دقیق در مستندات